Технически характеристики на Криосауна

Технически характеристики на криосауните- работна температура, температура в кабината, разход на азот, инсталация на криосауна. 

 • Работната температура в кабината се достига за по-малко от 30 секунди.
 • Температурата в кабината за пациенти е от -110˚С до -190˚С.
 • Инсталацията работи от електрическата мрежа за променлив ток 50 Hz (220±22V), мощност 1,5 kW.
 • Пропускателната способност: от 7 до 20 човек на час.
 • Разход на течен азот: за първично охлаждане от 2,5 до 3 кг; за 1 процедура – от 1 до 3 кг. В автоматичен
 • режим предварително охлаждане не се изисква.
 • Тегло на инсталацията – не повече от 460 кг.
 • Обща заемана площ – не повече от 3 кв.м.
 • криосауната се изготвя от материали, устойчиви към ниските температури. Инсталацията се състои от:
  • Кабина за пациенти - 1 бр.
  • Устройство за газоразпределение и подготовка –1 бр.
  • Криогенни съдове (за транспортиране на азот по 35 л) – 1 бр.
  • Възможна е доставката на допълнителни криогенни съдове по заявка.

Всички модели криосауни могат да се окомплектоват с:

 • Преносим пулт;
 • Дистанционно управление;
 • Всички произвеждани инсталации могат да работят в два режима – автоматичен и ръчен.
 • Под автоматичен режим се подразбира, че температурата в кабината за пациенти се регулира от процесор в предварително зададени граници.
 • Значението на крайните точки на диапазона може да се променя от -110˚С до -190˚С. Този режим дава възможност инсталацията да се включва веднага, без предварително охлаждане, съответно да се съкращава разхода на течния азот.