Модел Стандарт-D

Базов модел с облицовка
от дърво

Модел  Стандарт-D