Разход на азот криосауна

Разходът на азот при криосауната  е приблизително 1 кг в минута, което е значително по – малко, от това в аналогичните чуждестранни модели. Това е важно, защото течният азот е основен разходен материал. При желание, неговият разход може да се регулира с помощта на пулта за управление в ръчен режим. В автоматичния режим, който също така позволява да се избегнат излишните загуби на азот, регулирането се осъществява от процесора без намесата на оператор.