Обслужване и сушене на криосауна

Подготовката за работа на криосауната (предварителното охлаждане) отнема 2-3 минути, а при моделите с автоматично управление предварителното охлаждане не се изисква. Сушенето трае не повече от 60 минути. Също така има разработен модел със съкратено време за сушене – само за 30 минути, което позволява да се обслужи по – голямо количество клиенти.