Области на приложение

Криотерапията   намира приложение в медицината, козметиката,  при активно спортуващи хора, също така се ползва и за  повишаване качеството на живот.